browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Egypťan Sinuhet kniha

Kniha Egypťan Sinuhet aneb 15 let ze života lékaře je historický román, který sklízí úspěch po celém světě. Byl napsán finským spisovatelem Mikou Waltarim, který tento román sepisoval během druhé světové války. Poprvé bylo dílo publikováno v roce 1945 ve Finsku. Autor byl velmi ovlivněn zážitky z druhé světové války, proto se zásadně drží témat, jako jsou víra v lidské hodnoty, náboženství a poukazuje zde i na nedostatky politických ideologií. Dá se říct, že toto dílo je velmi nadčasové. Mnozí z nás zde můžou najít podobnosti s naší politickou situací, což jen dokazuje výrok, že minulost se stále dokola opakuje.

Toto vše jsem napsal já Sinuhet, Egypťan, pro sebe sama. Nikoli pro bohy, ani pro lidi, ani pro zachování svého jména navěky, nýbrž pro sebe sama, ubohého a ztrápeného, a pro své srdce, jež dostalo svou míru plnou.

– Egypťan Sinuhet

Celý děj se odehrává kolem roku 1370 – 1300př. n. l., ovšem je to jen domněnka, jelikož v celém díle nenajdeme zmínku o jakémkoli datu. Jediné co se dá vypozorovat o věku Sinuheta je skutečnost, že byl přibližně stejně starý jako Achnaton. V díle vystupují jak postavy fiktivní, tak postavy, které v té době opravdu existovaly. Jako příklad můžu uvést třeba vojevůdce Haremheba, který byl posledním egyptským faraonem 18. dynastie. Jeho ženou se stala Nefertiti, která v románu také vystupuje. Značný problém mohl mít Waltari s postavami krétského původu, jelikož krétské písmo nebylo v době tvorby rozluštěno. Aby vůbec dokázal popsat krétskou civilizaci, musel se inspirovat krétskými kresbami a uměním. Neznal ani žádná krétská jména, proto se postavy v díle jmenují Minetaurus a Minea. Události, které probíhají v Egyptě, jsou popsány na základě archivu z Achetatonu. Ačkoliv se Waltari hodně zajímal o historii tohoto období, najdeme v knize místa, která historicky nesedí. Například Ramesse I. je v knize uveden jako syn Haremheba, ačkoliv egyptologové tvrdí, že se jedná pouze o Haremhebova vojevůdce a generála, kterého Haremheb sám ustanovil.

Postavy v knize

Sinuhet, Kaptah, Minea, Haremheb, Merit, Thovt, Ptahor, Kipa, Senmut, Achnaton, Aj, Tij, Nefer nefer nefer, Nefertiti, Beketamon (Beketaton) a další..

Kniha mého srdce

Egypťan Sinuhet jako knížka skončila na 6. místě v soutěži Kniha mého srdce. Získala téměř 20 000 hlasů a přeskočili ji jen české klasiky jako Saturnin, Babička a celosvětové bestsellery Malý princ, Stmívání a Harry Potter.

Video bylo z YouTube smazáno – originál najdete na stránkách archivu České televize.

Sinuhetovy citáty

 • “Lid je jako vůl jemuž ovážeš kolem hrdla provaz a jehož táhneš, kam chceš”
 • “Největší radostí lidu je, může-li společně křičet, a nedbá mnoho o to, proč křičí, nýbrž každý se cítí silnějším, křičí-li s ostatními, a má pak i věc, pro kterou křičí, za jedině správnou.”
 • “Spravedlnost závisí na závažích, jimiž se váží”
 • “Hodláš-li udeřit, udeř první a udeř silně!”
 • “Avšak ti, kteří se zrodili, aby vládli, neznají sami cenu moci, nýbrž pouze ti, kteří se narodili s lejnem mezi prsty u nohou jako já.”
 • ‎”Pravda je jako nahý nůž v rukou dítěte a obrátí se proti tomu, kdo jej nese.”
 • ‎”Bohatým není ten, kdo má zlato a stříbro, ale ten, kdo se spokojí s málem.”
 • ‎”Jen hlupák obrací svůj omyl ve ctnost a vychloubá se tím.”
 • ‎”Tvá slova jsou jako bzučení mouchy v mých uších.”
 • “Víno je dar bohů pro radost srdce, jestliže se ho užívá s mírou. Jeden pohár neškodí nikomu, dva rozvazují jazyky, ale kdokoli ho vypije celý džbán, probudí se ve škarpě ulice, oloupen a pokryt modřinami.”
 • “Vždyť je vše při starém a nic se nezměnilo.”
 • “Jistota je jistota.” _Kaptah
 • “Střez se žen, jež tě k sobě vábí a zvou tě krásným jinochem, neboť jejich srdce je síť a past a jejich lůno pálí více než oheň!”

Audiokniha Egypťan Sinuhet na Youtube

Egypťan Sinuhet MP3

Knížka byla také namluvena a prodává se jako CD. Čte ji Josef Červinka a celý záznam má délku 5 hodin a 43 minut. Jde o rozhlasovou nahrávku z roku 1983.

Egypťan Sinuhet v PDF

Po Internetu také koluje několik verzí knihy v PDF formátu. Ovšem zastáváme názor, že nejlépe si četbu vychutnáte s knihou.